|   EN

Wydział Ekonomiczny - aktualności

pobraneW dniu 14 listopada 2019 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Biurem Usług Biegłych Rewidentów sp. z o.o. Grupa „Finans-Servis” w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, profil praktyczny.  

UE2Studenci Wydziału Ekonomicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, uczestniczyli w ciekawym spotkaniu nt: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości.

nzb logo stretch 200x84W dniu 29.10.2019 na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach 10:00-11:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej odbył się wykład na temat Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, w którym wzięli udział studenci Wydziału Ekonomicznego.

bfg logoBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY zaprasza do udziału w KONKURSIE na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

nzb logo stretch 200x8429 października 2019 na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach 10:00-11:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej odbędzie się wykład na temat Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Moduł realizowany jest z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

17 paźdLogotyp konferencjiziernika 2019 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

Back to top