|   EN

Logo praktyki stretch 200x132W dniu 17 marca 2020 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Biurem Rachunkowym Elżbieta Stępkowska w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, profil praktyczny.

Przedmiotem działalności Biura Rachunkowego Elżbieta Stępkowska są szeroko rozumiane usługi z zakresu rachunkowości i podatków.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckiej praktyki zawodowej z Biurem Rachunkowym Elżbieta Stępkowska ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Andrzej Kuciński – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku finanse i rachunkowość.

Back to top