W dniu 17 maja 2019 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium studenckie zatytułowane „Spotkania z językiem i kulturą – Osobliwości kraju związkowego Badenia-Wirtembergia”. Wydarzenie to miało miejsce w ramach obchodów Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej. Jego organizatorem było Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych oraz działająca w ramach jego struktur Pracownia Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi. W spotkaniu uczestniczyli studenci i wykładowcy AJP, a także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Gorzowa Wielkopolskiego oraz mieszkańcy naszego miasta i jego okolic.

Seminarium uświetnili swoją obecnością Prorektor ds. Studenckich dr Przemysław Słowiński, Pełnomocnik Rektora AJP ds. Współpracy z Zagranicą dr Halina Uchto, a także Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych prof. AJP dr hab. Beata Anna Orłowska.

Celem seminarium była promocja języka niemieckiego oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego Badenii-Wirtembergii – najpiękniejszego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec, jak twierdzą jego mieszkańcy. Referaty wygłoszone przez studentów II roku filologii germańskiej odnosiły się m. in. do miejsc o szczególnych walorach historycznych, krajobrazowych i kulturowych, pielęgnowanych na przestrzeni wieków zwyczajów i obyczajów, znanych mieszkańców, którzy rozsławili ten region, a także specyfiki kuchni Badenii-Wirtembergii. Przygotowane przez studentów prezentacje multimedialne pozwoliły ponadto doświadczyć omawianych treści z bliskiej perspektywy. Kulminacyjnym punktem programu była degustacja tortu „Czarny Las“ (Schwarzwälder Kirschtorte) – specjalności kuchni prezentowanego regionu Niemiec.

Partnerami seminarium były instytucje państwowe kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, tj. Parlament (Landtag), Departament Stanu (Staatsministerium) oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Budownictwa Mieszkaniowego (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau), a także wydawnictwo szkolne i edukacyjne Ernst Klett Verlag ze Stuttgartu i Klett Polska z Poznania oraz spółka Tourismus Marketing GmbH ze Stuttgartu.

Bardzo dziękujemy władzom Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz wszystkim ww. instytucjom za udzielone wsparcie organizacyjne.

dr Renata Nadobnik

dr Rafał Piechocki

Program seminarium w załączeniu.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top