|   EN

Zapraszamy na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

  • I stopnia - licencjackie (3 lata, 6 semestrów) oraz inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów)
  • II stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry)
  • jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów).

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się od 1 czerwca 2020 roku na stronie www.ajp.edu.pl

Zachęcamy do rejestrowania się w systemie rekrutacyjnym Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Proces rekrutacyjny będzie przebiegał zgodnie z prezentowanym poniżej harmonogramem.

Będą Państwo informowani drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o kolejnych krokach postępowania rekrutacyjnego:

1) po wypełnieniu formularza w systemie elektronicznym otrzymają państwo komunikat o zarejestrowaniu się,

2) po zakończeniu tury rekrutacji, w której państwo zarejestrowali się w systemie rekrutacyjnym, prześlemy komunikat o przyjęciu na pierwszy rok studiów wraz z prośbą o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 14 dni, zachęcamy do przesyłania ich pocztą;

3) po wpłynięciu dokumentów do uczelni powiadomimy Państwa także i o tym fakcie.

W Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Fryderyka Chopina 52, bud. nr 9 od 22 czerwca br. do zakończenia rekrutacji w godzinach 10.00-16.00 czynny będzie punkt informacyjno-rekrutacyjny, gdzie osoby chcące złożyć dokumenty w sposób tradycyjny będą mogły to uczynić z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

W punkcie informacyjno-rekrutacyjnym kandydaci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z konsultacji dotyczących różnych form wsparcia oferowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża dla studentów z niepełnosprawnościami. Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Akademia równych szans – zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W celach informacyjnych od 1.06.2020 został uruchomiony adres e-mail rekrutacja@ajp.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowe warunki rekrutacji określa Uchwała Nr 26/000/2019 Senatu AJP z dnia 18.06.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 1 rok studiów w roku akademickim 2020/2021 zmieniona Uchwałą Nr 69/000/2019 Senatu AJP z dnia 22.10.2019.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na niektóre studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów. Zasady, warunki i sposób potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17.12.2019 w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w AJP.

Back to top