Pod koniec kwietnia 2019 r. w polskojęzycznym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu przebywała delegacja AJP, której przewodniczyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W skład delegacji weszli: dr Przemysław Słowiński, prorektor ds. Studenckich oraz dr Halina Uchto, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą. Połuknie (lit. Paluknys), wieś na Litwie w rejonie trockim, w okręgu wileńskim – siedziba gminy. Ta urokliwa, otoczona zielenią wieś ma dwie szkoły: polską i litewską, Pierwsza wzmianka na piśmie o tej miejscowości pochodzi z 1691 roku (wg dokumentów sądowych). Wieś ma sztandar i herb, na którym widnieje zielona tarcza przedzielona horyzontalnie srebrną wstęgą: zielone tło to pola, łąki i lasy, które otaczają wieś, a srebrna wstęga - rzeka Łukna dzieląca miejscowość na pół. Według mieszkańców stąd bierze się etymologia nazwy "Połukie", czyli "po obu brzegach Łukny". W tej pięknej miejscowości znajduje się polskie gimnazjum, które Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim objęła patronatem, zapewniając uczniom opiekę naukowo-dydaktyczną.

Podczas wizyty zapoznano się z infrastrukturą gimnazjum, organizacją roku szkolnego oraz możliwościami kształcenia (uczelnie akademickie i zawodowe) i doskonalenia nauczycieli (szkolenia, konferencje, staże metodyczne, wizyty studyjne i inne wydarzenia) na Litwie. Z panią dyrektor gimnazjum Ludmiłą Narkiewicz i gronem pedagogicznym omówiono wiele tematów związanych z polityką oświatową, np. problemy z reorganizacją i akredytacją szkół polskich; zasady prawne litewskiego systemu oświaty oraz warunki funkcjonowania polskiej szkoły w tym systemie, instytucje wspierające polskojęzyczne szkoły na Litwie (stowarzyszenia, związki).

W liczącym ponad sto lat Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio) pięknie odnowiono sale lekcyjne, bibliotekę i inne pomieszczenia. Szkołę odpowiednio wyposażono w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Nasi rozmówcy bardzo mocno podkreślali tzw. pomocną dłoń ze strony „Wspólnoty Polskiej”.

dr H. Uchto

Fotorelacja:

 Pobierz plik (Połuknioa 2019, Prezentacja1.pdf) Połuknia 2019 fotorelacja

W dniu 23.05.2019 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podpisana została umowa patronacka pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża - Wydziałem Technicznym a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim. Przy podpisaniu umowy obecni byli: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, mgr Marlena Młynarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, mgr Sławomir Wroniak – nauczyciel oraz koordynator umowy ze strony szkoły oraz dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Technicznego oraz  koordynator umowy ze strony AJP.

Dzięki zawarciu Umowy Patronackiej uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będą mogli korzystać z zapewnionego przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wsparcia dydaktycznego, technicznego i sprzętowego. W ramach porozumienia Wydział Techniczny będzie organizował lekcje pokazowe, wycieczki przedmiotowe oraz wspólnie z klasami patronackimi realizował będzie także wspólne projekty przedmiotowe. Umożliwi też nauczycielom i uczniom udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, które raz w miesiącu odbywają się na Wydziale Technicznym.

 

Student pierwszego roku mechaniki i budowy maszyn Fryderyk Fulko zdobył srebrny medal  XXXV Długodystansowych Mistrzostw Polski

11 maja 2019 odbyło się X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 18 maja 2019 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Teatrem im. Juliusza Osterwy, Młodzieżowym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną I Stopnia im. J. Ciesielskiego, firmą INNEKO i Salonem Migdal współorganizowała „Święto Ulicy Teatralnej”.

Rekrutacja na studia podyplomowe edycji 2019/2020 rozpoczęta!

Dnia 17 maja br., w ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej, odbyło się dyktando Gorzowski Mistrz Ortografii.

Już dzisiaj w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wielkopolskim, w godz. 18:00-19:30 odbędzie się Koncert Zespołów Uniwersyteckich w ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej AJP.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top