REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (33-17 US zalacznik - ujednolicony tekst Regulaminu Studiow.pdf)US nr 33-2017 - Regulamin studiów


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2018-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2018-2020

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf) E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf

 

 

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2017-2019

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2017-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf) 5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2016-2018

Pobierz plik (1b. Plany studiów II BN niestacjonarne od 01.10.2016.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2016-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II BN niestacjonarne od 01.10.2016.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2016-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW studia stacjonarne:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. stacjonarne 2016-2018.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. stacjonarne 2016-2018.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB  st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB  st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf

KARTY PRZEDMIOTÓW studia niestacjonarne:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2018.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2018.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB  st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP  st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB  st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

loading...
loading...
 
 
loading...

Lokalizacja

Kontakt

Back to top