|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

pokój 206

tel. 95 7 279 533

e-mail: bjagusiak@wat.edu.pl

 


 

Inauguracja działalności Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa.

22 listopada 2017 roku w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, rektor prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska w obecności władz uczelni, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb, straży, inspekcji oraz studentów dokonała uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie kształcenie studentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki działania sztabów podczas zdarzeń kryzysowych.

Koncepcja funkcjonalno użytkowa laboratorium opracowana została przez zespół ekspercki w konsultacji ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego. Efektem półrocznych prac było opracowanie koncepcji a następnie uruchomienie pracowni która umożliwia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych realizowanie zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Studenci uzyskali w ten sposób możliwość realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych procedur i algorytmów, opierając się na dokumentacji operacyjnej oraz profesjonalnym sprzęcie. Zgromadzony sprzęt informatyczny, łączności oraz multimedialny umożliwia realizację całego spektrum zajęć związanych z bezpieczeństwem, komunikacją społeczną, zarządzaniem oraz informatyką.

Prakseologiczny wymiar laboratorium uwypuklony został już pierwszego dnia, gdy w obecności rektor prof. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej oraz zaproszonych gości odbyły się warsztaty symulacyjne z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz studentów Akademii. Tematem prowadzonego ćwiczenia było zabezpieczenie wizyty VIP na terenie województwa lubuskiego, co wymagało wdrożenia procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz koordynacji działań na różnych szczeblach dowodzenia. Przedstawiciele służb podkreślili, że sala symulacyjna o takiej skali i wyposażeniu jest jedną z pierwszych w naszym kraju i ze względu na interdyscyplinarność przewyższa tego typu obiekty w uczelniach branżowych kształcących funkcjonariuszy.

Podkreślić należy, że Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa jest doskonałą platformą do prowadzenia badań, analiz oraz ekspertyz w obszarze nauk społecznych. Krajowy system zarządzania kryzysowego podlega systematycznym zmianom i doskonaleniu. Tworzone są nowe koncepcje funkcjonowania, nowe procedury oraz standardy, które przed wdrożeniem wymagają przeprowadzenia symulacji i opracowania wniosków. Pracownia bez wątpienia stwarza takie możliwości, co sprzyjać będzie procesowi dydaktycznemu oraz naukowemu.

mgr Waldemar Kaak

 


 

ĆWICZENIE DOWÓDCZO SZTABOWE W ILAESB

W dniu 18.02.2019r. w laboratorium przeprowadzone zostało ćwiczenie dowódczo sztabowe z udziałem kadry Akademii, studentów oraz przedstawicieli służb. Działania polegały na analizie bieżącej sytuacji operacyjnej (zdarzenie o charakterze terrorystycznym) w kontekście zadań postawionych do realizacji. Ćwiczący (studenci) do wypracowywania decyzji korzystali z rzeczywistej dokumentacji (Planów zarządzania kryzysowego) oraz sprzętu łączności i informatycznego wykorzystywanego przez służby.

Realizowane ćwiczenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami ćwiczenia oraz stanowiło ogromne doświadczenie dla studentów.

 

 

 

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce PROCEDURA DYPLOMOWANIA

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia 2019-2021

Pobierz plik (1a. Plan studiów II stonia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stonia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2021

Pobierz plik (1b. Plan studiów II stonia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2021

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego 2019-2021.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego 2019-2021.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego 2019-2021.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego 2019-2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego 2019-2021.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP-B 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP-B 2019-2021.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka 2019-2021.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka 2019-2021.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia 2018-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień ADM stacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień ADM niestacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2018-2020

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego 2018-2020.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego 2018-2020.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego 2018-2020.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego 2018-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego 2018-2020.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AP-B 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AP-B 2018-2020.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka 2018-2020.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka 2018-2020.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia 2017-2019

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień ADM stacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień ADM niestacjonarne .2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2017-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego 2017-2019.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego 2017-2019.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego 2017-2019.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego 2017-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego 2017-2019.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego 2017-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AF 2017-2019.pdf)  D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AF 2017-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP-B 2017-2019.pdf) D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP 2017-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP 2017-2019.pdf) D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP-B 2017-2019.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka 2017-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka 2017-2019.pdf

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2019-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2019-2021

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2019-2021

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2019-2021.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2019-2021.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2019-2021.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2019-2021.pdf) E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2019-2021.pdf

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2018-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2018-2020

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf) E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf

  

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2017-2019

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2017-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf) 5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf

loading...
loading...
 

Back to top